Vuistregels voor een stevig concept

Wie een huis bouwt, begint niet met het dak. Een goeie fundering is dus noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. Maar het belang van een stevig onderbouwd - pun intended - concept is minder tastbaar. Da's jammer, want een concept is meer dan een creatief denkproces. Het ontwikkelen, doorvoeren en continu bewaken van een goed concept leidt net tot een afgewerkt en verzorgd project. Net zoals die ondergrondse fundering onzichtbaar is voor de bewoner, maar wel het hele huis recht houdt.

Een huis zonder fundamenten blijft ook niet staan
Een huis zonder fundamenten blijft ook niet staan

Het begrip 'concept' is abstract en ruim en dus ook niet te vatten in een paar woorden. In elk branding- of online project is de conceptfase van groot belang. Het is namelijk de fase waarin we onze klanten helpen hun communicatieproblemen te doorgronden en ze te vertalen naar duurzame oplossingen en producten.

Luisteren, praten, denken, discussiëren… we combineren onze visie op communicatie met uw marktkennis en komen zo samen tot nieuwe inzichten.

Op basis van deze inzichten maken we keuzes: ze vormen de leidraad bij de uitwerking van uw communicatie en/of project. Deze inzichten zijn - inderdaad - het concept.

Een goed communicatieconcept bestaat uit een duidelijke visie op boodschap en doelgroep, gecombineerd met uw vakkennis. Feedback van en met alle betrokkenen is dus essentieel. Wat zijn de verwachtingen van uw klant? Van uzelf? Van uw team? Een solide concept biedt antwoord op deze vragen. Hieronder enkele vuistregels voor uw concept.

Hou steeds het doel voor ogen

Vaak komen klanten bij ons met een concrete vraag of zelfs al een oplossing. 'Ik heb een website, magazine, presentatie, … nodig'. En soms is dat inderdaad de beste optie, maar we willen toch zeker zijn. Het makkelijkst is om precies te doen wat de klant ons vraagt. Maar niemand is gebaat bij ontwerpen en tools die hun doel voorbijstreven en dus nooit een eerlijke kans krijgen.

Fantasie versus concept

Het verschil tussen fantasie en concept zit 'm in de beperkingen. Een concept voor ‘the next big thing’ bedenken is eigenlijk niet zo'n heksentoer. Pas wanneer budgetten, timing en eisen van de klant - kortweg de realiteit - in beeld komen, wordt het verzinnen van zo'n concept plots pakken moeilijker.

Dit heeft alles te maken met businessbeslissingen. Die bepalen de ruimte die u hebt om te ondernemen en fungeren ook als handvaten om uiteindelijke beslissingen te nemen. Wie met een beperkt budget zit, moet het prijsverschil kennen tussen een mobile first website en een native app. Wie z'n branding wil versterken met uniek beeldmateriaal moet rekening houden met de operationele kosten van een fotoshoot met voltallige crew. Hoe grondiger we de kaders van een project in kaart brengen, hoe beter we kunnen manoeuvreren binnen deze restricties.

Goede ideeën hebben vaak vertraging

Werken met een concept is een beetje als reizen met de trein: u bouwt best enige marge in. Neem tijdens de conceptfase ruim de tijd om uw communicatie vanuit alle hoeken te bekijken. Stel prioriteiten en faseer. Overhaast tot productie overgaan resulteert bijna altijd in communicatie die niet draait. De klemtoon ligt verkeerd en bepaalde features ontbreken.

De korte termijn

In de conceptfase denken we na over iets wat pas weken of maanden later klaar zal zijn. Bovendien blijft er veel ruimte voor misinterpretatie of discutabele aanpassingen. Daarom is het van belang dat het concept tijdens de hele communicatiecampagne wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd.

Concepten (als werkwoord) beperkt zich niet enkel tot het fundament. Elke stap in het productieproces, of het nu design of UX betreft, brengt een nieuw stukje concept met zich mee. Het is dus ook hier weer essentieel om het concept te blijven bewaken, want enkel zo maken we communicatie die voldoet aan de verwachtingen van alle stakeholders.

De lange termijn 

Een communicatieplan groeit. Een eerste oplevering hoeft nog niet het hele plaatje te zijn. Een webproject dat klein begint, kan na twee jaar al een pak meer features hebben. De branding van een start-up breidt mee uit met de noden van het groeiende bedrijf. Belangrijk is om bij de ontwikkeling van het communicatieconcept rekening mee te houden met die groeifactor.

Hoewel we ook oog hebben voor de huidige situatie, staat het concept voor waar u heen wilt.


Wisselwerking

Wij betrekken onze klanten in het concept door middel van interviews, workshops en feedback. Een goed concept ontstaat in de juiste context en door een vruchtbare wisselwerking klant, partners en onszelf. Enkel zo wordt het concept een toetssteen voor elke keuze of beslissing die we samen nemen in uw communicatieproject of -plan.

Naar overzicht
Pieter Langeraert
Creative Partner

Creative partner/director/held en grafisch designer met spitspositie. Drukwerk-specialist par excellence.

Meer over dit onderwerp?

Geïnspireerd door deze post of honger naar meer? Kom gerust eens langs.

Maak een afspraak

Laat naam en nummer achter en u hoort nog van ons.