Basic rules voor het aanleveren van een adresbestand

Stel, u schakelt ons in voor een e-mailcampagne. Wij ontwerpen de mailing en u bezorgt ons een Excel met de contacten die de mailing moeten ontvangen. Hieronder enkele vuistregels voor een vlot verloop van zo'n mailing.

Vuistregels voor een vlot verloop van zo'n mailing
Vuistregels voor een vlot verloop van zo'n mailing

1. Eén contactpersoon per rij

Zorg ervoor dat alle info per contactpersoon op een rij staat. Naam, voornaam en e-mailadres bij voorkeur in aparte kolommen.

2. Geen spaties of halve e-mailadressen

Het lijkt evident, maar toch zien we regelmatig adressen als 'john.doe@gmail' of 'john.doe[at]gmailcom', waarbij dus het achtervoegsel van de e-mail verdwenen is of de @ weggelaten. Als we zo'n adres importeren, krijgen we een foutmelding genre 'ongeldige e-mail', waardoor de persoon in kwestie uw mailing niet zal krijgen.

3. Dubbele e-mailadressen = één mail

Bij het verzenden van een mailcampagne is het e-mailadres uniek. Een e-mailadres dat meermaals in de lijst staat, wordt dus maar een keer geïmporteerd. Bijvoorbeeld: als John Doe en Jane Kial allebei in de lijst staan met het e-mailadres info@companyx.com, zal er ook maar een e-mail naar dit adres gaan.

4.  Consequent zijn

Als u een campagne in twee of meerdere talen wilt verzenden, is het handig om een aparte kolom te voorzien met daarin de gewenste taal. Hierbij moet u wel consequent zijn. Zet niet bij de ene persoon 'Frans', bij een andere 'FR' of bij nog een andere 'fr'. Als u deze variabelen consequent gebruikt in de lijst, zal het importeren ervan amper tijd in beslag nemen.

5. Denk verder

Als u een franstalige mailing wilt uitsturen en daarbij de bestemmelingen wilt aanspreken met 'Cher John Doe' of 'Chère Jane Doe', dan moeten wij het geslacht van die persoon kennen. Kwestie van de correcte variant van 'cher' te hanteren.

Bij twijfel, contacteer ons. Wij helpen u graag verder.

Naar overzicht
Brecht De Ruyte
Full Stack Development

Full-stack developer die websites, mailings, animaties,… in elkaar bokst. Visuele layers van schermapplicaties omzetten naar code is zijn grootste bron van geluk.

Meer over dit onderwerp?

Geïnspireerd door deze post of honger naar meer? Kom gerust eens langs.

Maak een afspraak

Laat naam en nummer achter en u hoort nog van ons.